Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bti/public_html/bti.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Wzór jak napisać testament własnoręczny 2017

Jak sporządzić ważny testament własnoręczny?

jak napisać testamentDziedziczenie majątku może zachodzić albo na mocy testamentu, albo na mocy ustawy. Testament miewa różne formy, nie tylko notarialną, ale również własnoręczną, czyli holograficzną. W takim dokumencie testator rozporządza majątkiem należącym tylko i wyłącznie do niego. Spadkodawca musi być osobą pełnoletnią, z pełną zdolnością do czynności prawnych. Dokument będzie ważny dopiero po umieszczeniu w nim podpisu i daty. Musi być on spisany w języku znanym spadkodawcy, jego własną ręką (nie na komputerze i czytelnie). Można oczywiście dokonywać w nim zmian lub go unieważnić, np. niszcząc dokument. Każda poprawka musi być jednak podpisana.

Data w testamencie jest bardzo ważna z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli spadkodawca sporządził kilka spisów, należy spojrzeć na datę i ustalić który z nich jest sporządzony najpóźniej. Po drugie, gdy przez jakiś czas testator był ubezwłasnowolniony, data pozwala ustalić czy w czasie spisywania testamentu spadkodawca miał pełną zdolność do czynności prawnych. Może ona pojawić się w każdej części dokumentu.

Podpisem testamentu jest imię i nazwisko lub imię, nazwisko, parafka, pseudonim itp., o ile nie taki niepełny podpis nie budzi podejrzeć co do tożsamości spadkodawcy. Identyfikować spadkodawcę może również podpis listu skierowanego do określonej osoby, np. „Twój ojciec”. Warto tu dodać, że jeśli list spełnia wymogi formalne, może on również stanowić testament.

Poza datą i podpisem istotna jest oczywiście treść testamentu. Co ona powinna zawierać? Jest to określenie, co i komu przekazujemy i w jakich częściach. Można także kogoś wydziedziczyć, ale z podaniem przyczyn. Testament własnoręczny będzie stanowił podstawę dziedziczenia, nawet jeśli zaginie, a wtedy treść ustala się na podstawie zeznań świadków.

Testament własnoręczny nie może być pisany na komputerze. Jeśli więc wolimy użyć komputera czy maszyny do pisania, lepiej zdecydować się na testament notarialny, choć do wyboru jest także ustny, wojskowy, podróżny i allograficzny.