Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bti/public_html/bti.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Jak podważyć testament notarialny? 2017

Testament notarialny i co dalej

testament u notariuszaMówi się, że nieznajomość prawa szkodzi. Jest w tym wiele prawdy. Wychodzi to w dniu podziału czyjegoś majątku. Brak testamentu może doprowadzić do rodzinnych waśni. Aby testament był bezpieczny, powinien zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Testament notarialny różni się od pozostałych aktów tym, że zawarte jest w nim jednostronne oświadczenie woli. Taki testament, w przeciwieństwie do spisanego własnoręcznie, trudno obalić, więc zabezpiecza on przed atakami.

Testament notarialny musi spełnić szereg wymogów, żeby nie można było uznać jego nieważności. Po pierwsze, powinien być on sporządzony w kancelarii notarialnej, chyba, że spadkodawca jest osobą chorą i nie może do niej dotrzeć. Po drugie, obowiązkiem notariusza jest ustalenie jego tożsamości oraz sprawdzenie, czy ma pełną zdolność do czynności prawnych i czy działa on świadomie. Testator powinien złożyć także podpis lub tuszowy odcisk, jeśli nie jest w stanie się podpisać.

Poprawienia w akcie notarialnym mogą być dokonywane jedynie przez skreślenie i objaśnienie poprawek na końcu dokumentu. Testator w trakcie dokonywania tej czynności nie może być razem z krewną ani osobą spowinowaconą. Akt musi być koniecznie sporządzony w języku, który zna spadkodawca, tj. nie musi być to język polski, ale jeśli testator nie rozumiem tego, w którym został sporządzony, obowiązkiem notariusza jest wezwanie tłumacza. Polak może sporządzić notarialny testament poza granicami kraju – rolę notariusza sprawuje wtedy konsul.

Testament notarialny, jak każdy inny, powinien określać, ilu jest spadkobierców i czy dziedziczą oni majątek w różnych częściach. Spadkobierca może ulec zmianie, jeśli zrzeknie się spadku lub nie dożyje jego otwarcia. Postanowienia zawarte w testamencie mogą ulec zmianie, nawet w testamencie własnoręcznym. Testament notarialny można nawet odwołać poprzez napisanie nowego i wyraźne zaznaczenie, że poprzedni ma być odwołany.

Spisanie testamentu to koszt 50 zł i 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Jeśli nakazuje ono pozbawienie prawa do zachowku, należy zapłacić już kwotę 100 złotych.