Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bti/public_html/bti.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Kiedy płaci się podatek od dziedziczenia? 2017

Jak nie zapłacić podatku od spadków i darowizn?

obliczanie podatku od spadku Często, mając bardzo bogatych krewnych liczy się na spadek w przyszłości. Niestety kojarzy się on jedynie z pieniędzmi, nieruchomościami, drogocennymi rzeczami, a nie powinien. Nagminnie zapomina się o dziedziczeniu długów, a także o tym, że od nabytej wartości należy zapłacić podatek. Jego wysokość zależy od grupy podatkowej, na co z kolei wpływa osobisty stosunek spadkodawcy do nabywcy spadku. Zazwyczaj określenie stopnia pokrewieństwa nie nastręcza kłopotów, chyba że chodzi o rozwiedzione małżeństwa czy adoptowane dzieci.

Do pierwszej grupy spadkowej należą małżonek, zstępni, wstępni, teściowie, ojczym, macocha, rodzeństwo, pasierb, synowa i zięć. Dla tej grupy kwotą wolną od podatku jest 9637 złotych. Jeśli spadek wyniósł 10278 zł podatek wynosi 3%, za 10278-20556 zł jest to 308,30 zł oraz 5% nadwyżki od dolnej granicy, w przypadku wyższego spadku jest to 822,20 zł plus 7% nadwyżki.

Drugą grupą spadkową są zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych. Dla tej grupy kwota wolna od podatku wynosi 7276 zł. Kolejne progi są takie same jak dla pierwszej grupy, ale podatek wynosi kolejno 7% za nadwyżkę do 10278 zł, 719,5 zł plus 9% za nadwyżkę do 20556 zł oraz 1644,50 zł i 12% od nadwyżki ponad 20556 zł.

Pozostałe osoby zaliczają się do trzeciej grupy i kwotę wolną od podatku stanowi dla nich kwota 4902 zł. Za kolejne progi zapłacą: 12% od nadwyżki, 1233,4 zł plus 16% nadwyżki, 2877,9 zł plus 20% nadwyżki. Takie dane pozwolą samemu obliczyć wysokość podatku od spadku, ale nie jest to konieczne, ponieważ kwota, jaką należy zapłacić, zostanie podana przez urząd skarbowy w decyzji podatkowej. Zdarza się, że by skorzystać ze spadku, należy najpierw zapłacić podatek, np. przy zapłacie długu przez dłużnika spadkodawcy. Wysokość ustala naczelnik urzędu skarbowego.