Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bti/public_html/bti.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Prawo spadkowe 2017 - zasady dziedziczenia

Prawo spadkowe w Polsce

zasady dziedziczeniaPrzejście obowiązków i praw majątkowych z właściciela na jego krewnych reguluje prawo spadkowe. Jest to gałąź prawa cywilnego, dlatego wszystkie przepisy znajdziemy w kodeksie cywilnym, a konkretniej w jej czwartej księdze. Większość artykułów dotyczy dziedziczenia ustawowego, a konkretniej grup spadkowych, zasad podziału spadku, przebiegu postępowania spadkowego.

Dziedziczenie nie musi się wiązać jednak z postępowaniem sądowym. O wiele lepiej jest rozwiązać całą sprawę na podstawie testamentu. Niezwykle sprawny jest podział majątku na bazie testamentu notarialnego. Określa on kto i w jakich częściach dziedziczy majątek i o ile spełnia wszystkie wymogi formalne, nie podważa się go. Jeśli ktoś nie ma jednak ochoty na wizytę u notariusza, może spisać testament własnoręcznie, oczywiście w języku mu znanym, i opatrzyć go datą, by było pewne, że w czasie spisywania testamentu spadkodawca miał pełną zdolność do czynności prawnych.

Spadkobiercami są zazwyczaj krewni. Jeśli określa ich testament, nazywa się ich spadkobiercami testamentowymi. Może to być nawet jeszcze nienarodzone dziecko, o ile wiadomo, że się urodzi. Jeśli testament nie został sporządzony, ustawa określa spadkobierców ustawowych: małżonka, wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich zstępni. Jeśli nie można ustalić ich tożsamości, spadek otrzymuje gmina, w której ostatnio zamieszkiwał spadkodawca, chyba, że nie da się określić stąd pochodził, wtedy całość przejmuje Skarb Państwa.

Kodeks cywilny zezwala na inne formy przekazywania majątku. Jest to darowizna, czyli przeniesienie majątku lub jego części z darczyńcy na obdarowanego lub też umorzenie długu. Członkowie rodziny spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie mają prawo do zachowku. Są to zstępni, małżonek i rodzice i mają oni uprawnienie do otrzymania przysługującej im kwoty pieniędzy. Niestety spadek nie musi oznaczać majątku, bo stanowią go czasem długi. Wtedy najlepiej odrzucić spadek. W chwili przyjęcia spadku warto natomiast pamiętać o obowiązku zapłaty podatku od spadku – najwięcej płacą osoby spoza rodziny, a najmniej najbliżsi krewni.